Měsíc ve znamení lunární ženy

Příroda a léčivé rostliny v ní jsou cyklické. Prochází cyklem od údobí, kdy v temnotě půdy semeno léčivky sbírá sílu, přes klíčení a růst, rozkvět a uvadání až k zániku či opět období útlumu a sbírání sil. Žena, jak ji příroda stvořila, je taktéž cyklická, a to v průběhu celého života. Ženská cykličnost je lunární, ovlivňuje každičký den našeho života. Z toho také rovněž plyne, že náš měsíční cyklus ovlivňuje i všechny ty, se kterými se ve svém životě setkáváme. Této cykličnosti nikdy neutečeme. A to je také důvod, proč je důležité rozeznat, čím si během tohoto cyklu procházíme, pak více porozumíte tomu, co se děje s vaší fyzickou i duševní energií.

Proč je žena cyklická

V těle ženy od první menstruace až po tu poslední probíhají každý měsíc opakující se procesy. Nazýváme jej menstruačním cyklem a ten je součástí všech žen v reprodukčním období života. Díky hormonálním změnám a jejich projevům na reprodukční orgány ženy jsou vytvářeny každý měsíc vhodné podmínky pro vznik nového života. Jestliže k oplodnění nedojde, změní se opět hladiny hormonů a funkční část děložní sliznice odchází společně s menstruační krví.

Menstruační cyklus se jako průměr udává 28 dní, ale každá žena je jiná a běžný cyklus je 21 až 35 dní. Během toho procházíme čtyřmi fázemi cyklu. Jaké jsou nejčastější problémy s menstruací spojené? Dozvíte se v jiném článku.

 

Cykličnost z biologického pohledu

Cykličnost z tohoto pohledu nazývá první fázi menstruační, bývá individuální a trvá asi 3 až 5 dní. Tělo se zbavuje neoplodněného vajíčka, nepotřebné výstelky děložní sliznice (endometria) a starých buněk. Druhá fáze cyklu, pojmenovaná folikulární, má na starost dozrávání nového vajíčka, případně vajíček ve váčku. Trvá přibližně 6 dní. Ve třetí ovulační fázi dochází k uvolnění zralého vajíčka z váčku do vejcovodu. Trvá přibližně 2 až 3 dny. Fázi čtvrtou, luteální, můžeme znát také pod pojmem premenstruační syndrom. Bývá z celého cyklu nejdelší a trvá přibližně 13 až 14 dní.

Ráda bych se zaměřila na přirovnání, díky nimž si můžeme lépe představit, jak to v našem těle probíhá během jeho jednotlivých fází.

 

Žena spojena s přírodou

Lunární cyklus je připodobňován k ročním obdobím – jaro, léto, podzim a zima. Stejně jako se mění roční období, mění se i ženský cyklus, který ovlivňuje nejen fyzické tělo ženy, ale i emoční procesy, které v ženách nastávají.

Jaro představuje energii nového počátku, kdy se opakovaně probouzí život. Příval sluneční energie prohřeje vzduch, vodu i půdu a pučící stromy a deroucí se rostliny jej pro změnu zase provoní. Stejně jako příroda, i my jsme plné energie a připravené na vše, co nás na naší cestě potká. Tato fáze je z biologického hlediska fází předovulační neboli folikulární.

Po bouřlivém jaru nastupuje klidné léto. Období hojnosti. Stejně jako příroda v létě, je i žena plná energie plodnosti. Vše co dělá, směřuje více k péči o druhé, je starostlivá a souzní s životem, přírodou a vyšší silou. Tato fáze je z biologického hlediska fází ovulační.

Chladná rána, zkracující se den a barvící se listí stromů jsou neklamným příznakem přicházejícího podzimu. Stejně jako příroda, tak i žena se v této fázi proměňuje, zpomaluje a sklízí plody, o které se zasloužila v předchozích dvou fázích a připravuje se na přicházející zimu. Uzavírá se do sebe a je více ve spojení s přírodou. Tato fáze je z biologického hlediska premenstruační.

Zima je plná mrazu a vydatného sněžení. Příroda jakoby strnula a spí. Stromy se uložily do vegetačního klidu a v krajině nekvetou žádné rostliny. Lesní zvěř spí zimním spánkem a ta, co nespí, vylézá ze svých úkrytů jen za získáním potravy. Stejně jako příroda, i my potřebujeme odpočinkem nasbírat síly na jaro a vytvořit prostor pro vše nové a svěží. Tato fáze je z biologického hlediska fází menstruační.

 

Čtyři podoby ženy

Existuje ještě jedno přirovnání, díky kterému si můžeme lépe představit, jak to v našem těle probíhá během jeho jednotlivých fází. Tím jsou pratypy. Pokud je v nás poznáme, můžeme lépe poznat samy sebe a lépe porozumět tomu, proč se cítíme tak, jak se cítíme. Jsme vlastně čtyři ženy - panna, matka, kouzelnice a stařena plynule se měnící v průběhu měsíce jedna v druhou.

Panna je mladá žena nabitá energií, optimisticky nahlížející na svět a na život. Je kreativní a silná jak po psychické, tak po fyzické stránce. Její sexualita je hravá a koketní. Miluje komunikaci, má pocit, že zvládne všechno, co si usmyslí. Tato fáze je z biologického hlediska fází předovulační. Toto období se přirovnává k jaru.

Matka je inteligentní a silná žena v období energie, která není tak dynamická jako v období Panny, ale vyzařuje z ní sebevědomí a moudrost. V centru dění nestojí jen ona sama, ale stará se více o druhé. Po sexuální stránce vnímá spojení s partnerem, a při milování se dostává často do nepoznaných sfér svého vědomí. Tato fáze je z biologického hlediska fází ovulační. Toto období se přirovnává k létu.

Kouzelnice je žena, která svou aktivitu směřuje spíše dovnitř sebe sama a psychickou i fyzickou energií začíná šetřit. Její sexualita je erotická, troufalá až agresivní. Cítí velkou potřebu tvořit, vytvářet něco nového, upustit uzdu své kreativitě. Jakmile jí v tvořivém duchu cokoli začne bránit, může se u ní projevovat frustrace ve formě náladovosti a rozladění. Místo tvoření začne přinášet ničivou sílu. Tato fáze je z biologického hlediska premenstruační. Přirovnává se k období podzimu.

Stařena je žena, která cítí velký útlum po fyzické stránce. Její intuice a vnímání vnitřního světa je však na vrcholu a má velmi jasné vize. Pociťuje intenzivní spojení se svým tělem a s přírodou. V sexualitě cítí a vnímá silné láskyplné spojení s partnerem, milování může nabrat úplně jiné obrátky. Tato fáze je z biologického hlediska fází menstruační. Jako roční období tuto fázi symbolizuje zima.

Závěrem

Prožívání cyklického času znamená větší uvědomění si propojenosti s přírodou a vděčností za její hojnost. Jednotlivá období mohou být různě dlouhá a nemusí trvat každý cyklus stejně dlouho. Také je pravděpodobné, že jedna z fází vám bude nejbližší. Pokud chceme svůj život zharmonizovat a získat kontakt se svým ženstvím, je vhodné ve svém životě přijmout všechny uvedené fáze cyklu.

 

S láskou Vaše Herbářka

Fotogalerie

foto

Zeptejte se

				
								

Chcete-li publikovat dotaz svým jménem a dostat ode mě upozornění emailem,
registrujte se, nebo se přihlašte prosím