Průvodce pro ženy s endometriózou

Možná jste o ní zaslechly, možná se vás přímo týká a možná jste o ní ani nevěděly. Řeč je o endomterióze. Jelikož je toto téma hodně obsáhlé, rozhodla jsem se ho rozepsat do dvou článků. V prvním si řekneme, co to endometrióza vlastně je, koho se týká, jak ji rozpoznat a jaké jsou možnosti léčby. Ve druhém se zaměříme na konkrétní bylinky a celostní medicínu, která nám v boji s tou nemocí může pomoct a ulehčit život.

Kde všude endometrióza vzniká

Endometrióza je odvozena od latinského endometrium, což znamená výstelka dutiny děložní. Jde o chronické gynekologické onemocnění, kdy se sliznice, která vystýlá dělohu, dostává mimo děložní dutinu na ostatní gynekologické orgány i mimo ně. V rámci endometriózy genitální rozlišujeme čtyři druhy endometriózy, rozdělené podle toho, kde se výstelka mimo děložní dutinu vyskytuje:

Až doposud jsme hovořili o endometrióze jako o postižení vesměs genitální oblasti ženy, ale může se vyskytovat prakticky kdekoliv v ženském těle. Označujeme ji jako extragenitální endometriózu, která se rovněž rozděluje podle umístění, a to v oblasti střev, v oblasti močového traktu, v oblasti plic a hrudníku a ostatní ojedinělé lokalizace.

Jak k endometrióze dochází

Menstruační cyklus ženy je zcela podřízen jejímu poslání, přivést na svět nový život. Ženské pohlavní orgány se připravují na toto poslání už během vývoje v matčině děloze. Připravuje se také zásoba vajíček, která se budou postupně během plodného období uvolňovat za účelem oplodnění. V průběhu svého života je ovšem žena nedokáže všechny spotřebovat, a proto dochází každý měsíc k vylučování – k menstruaci, kdy se tělo zbavuje neoplodněného vajíčka, nepotřebné výstelky děložní sliznice (endometria) a starých buněk.

Za normálních okolností se hormonálně změněná děložní sliznice odplavuje z dutiny děložní pochvou. V některých případech se tok menstruační krve neodplavuje směrem ven z dělohy přes čípek děložní pochvy, ale jde přes vejcovody až nejčastěji do dutiny břišní a dál. Zde může docházet k jejich „zahnízdění“ a stejný hormonální proces, jaký probíhá na sliznici děložní, pak probíhá i na implantovaných částečkách sliznice zasaženého orgánu. Proč částečky endometria odchází mimo dělohu, je velkou záhadou. Nejrozšířenější teorie je tzv. zpětná menstruace, která byla popsána výše.

Endometrióza je čím dál rozšířenější onemocnění, které nejčastěji postihuje ženy v reprodukčním věku 25 - 35 let, uvádíte se kolem 10 %, tedy 1 z 10 žen. V těhotenství dochází k jejímu ústupu, pacientky potíže nemají žádné, a proto se těhotenství využívá k léčbě. Výskyt endometriózy je velmi zřídkavý i po menopauze a u hormonálně neléčených žen je nové onemocnění výjimečné.

Zajímavé jsou také názory, že rozšíření tohoto onemocnění se připisuje dnešní moderní společnosti. Souvisí s dřívějším nástupem menstruace u mladých dívek a trendem klesajícím počtem dětí na matku, takže zřejmě kdyby ženy větší část svého reprodukčního věku byly těhotné nebo kojily, endometrióza by nezaznamenávala takový nárůst až do klasifikace jako civilizační onemocnění. Je to ovšem jen teorie k zamyšlení, jelikož každý člověk má právo prožít svůj život tak, jak sám uzná za vhodné a jak je mu to příjemné, nikdo by se neměl do ničeho nutit.

Příznaky endometriózy

Varovným signálem pro všechny ženy postižené tímto onemocněním je bolest. Ženám, které trpí endometriózou, se může bolest vázat na menstruační cyklus, ale také nemusí. Ve většině případů je ovšem na menstruaci vázaná, a je to bolest, která může být velmi demotivující a omezuje ženu v každodenním životě. Zpravidla se projevuje bolestí v podbřišku, silnou a neúnosnou menstruací. Mezi další méně časté příznaky patří nepravidelné vaginální krvácení. Bolest může být také mimo menstruační cyklus, což je neurčitá bolest v oblasti pánve, cítíme ji při velké potřebě, všimneme si přítomnosti krve ve stolici nebo v moči a pociťujeme bolest při pohlavním styku. Dále se pak může projevovat chronickou únavou, zažívacími potížemi a nevolností.

Neplodnost je dalším častým příznakem endomteriózy. Za její hlavní příčinu jsou označovány rozsáhlé srůsty v malé pánvi, které zabraňují uvolnění vajíčka z vaječníku. S endomteriózou jsou často spojovány komplikace s otěhotněním, ale neznamená to vždy, že žena mít děti nemůže. U pacientek s endometriózou je schopnost reprodukce nižší, ale za problémy s početím může kombinace více faktorů.

Vzácně probíhá endometrióza zcela bezpříznakově.

Endometrióza a přístupy moderní medicíny

Žena projevy endometriózy často nepovažuje ani za nemoc, protože bolest v podbřišku pokládá obvykle za "ženský úděl". Z toho důvodu dochází k diagnostice endometriózy v průměru 6 až 10 let od “volání pomoci” až po potvrzení diagnózy. Příznaky mohou vznikat plíživě, žena si to neuvědomí, spíše až zpětně. Jestliže máte tedy obavy, že právě vy trpíte endometriózou, měla byste se poradit se svým gynekologem. V ambulantní ordinaci má lékař na rozpoznání endometriózy velmi omezené prostředky - diagnóza bude probíhat s největší pravděpodobností pečlivým pohovorem, gynekologickým vyšetřením a následným doporučením k vyšetření k diagnostice ve specializovaném pracovišti, kde lze nejsnáze endometriózu určit laparoskopií nebo hysteroskopií. Pokud váš lékař nic nezjistí, a vy i přesto budete mít pochybnosti, můžete také využít právo druhého názoru a oslovit dalšího nezávislého gynekologa, jde hlavně o vaše zdraví.

Příčina vzniku endometriózy je stále nejistá, může být způsobena několika faktory, patří mezi ně genetický, hormonální (především hormon estrogen), imunologický faktor a obezita. Vzhledem k výše uvedenému lze endometriózu v rámci moderní medicíny léčit farmakologicky, kdy se mají zmírnit příznaky spojené s endometriózou a zabránit dalšímu růstu, chirurgicky, kdy se ložiska odstraní, anebo léčbou pomoci asistované reprodukce. Všechny tři léčby se mohou samozřejmě prolínat, a to v závislosti na velikosti a lokalizaci ložiska, na věku ženy, na tom, zda už byla těhotná, a popř. kdy plánuje těhotenství.

Hormonální variantou endometriózu neléčíme, ale léčíme pouze její příznaky - zbavíme ženu obtíží. Kdežto operační zákrok umožňuje odstranit vše potřebné, co dělá ženě potíže a vyléčí se. Bohužel jsou případy, kdy se endometrióza vrátí. U žen, které chtějí otěhotnět, se doporučuje operační varianta nebo asistovaná reprodukce (v pozdějším věku). Farmakologická léčba je spíše pro starší ženy, u mladých je možná, pokud žena neplánuje těhotenství. Stává se, že se provede operační zákrok a do doby než žena bude chtít otěhotnět, se doporučí užívání antikoncepce. Endometrióza je chronická, bohužel se může vrátit.

Na závěr skromné doporučení

Ženské pohlavní ústrojí je velmi jemné a složité zařízení. I blíže nespecifikované bolesti, které nás přepadnou, mohou mít občas dalekosáhlé důsledky pro naše zářivé zdraví. Projevy endometriózy se dají zmírnit různými způsoby a je na každé z nás, ke kterým se přikloníme. Jestliže chcete své ženské zdraví podpořit přírodní cestou, pak bych vás ráda odkázala na pokračování tohoto článku, "Endometrióza přírodní cestou". Buďte na sebe opatrné!

 

S láskou Vaše Herbářka

 

 

 

Částečně čerpáno:
Endometrióza. www.endometrioza.cz [online]. 2007 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z:
http://www.endometrioza.cz/
HRUŠKOVÁ, Hana. Konzervativní léčba genitálních forem endometriózy. Actual Gyn [online]. 2012, 2012(4), 59-63 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z:
https://www.actualgyn.com/pdf/cz_2012_74.pdf
GRYCOVÁ, Lenka. Endometrióza. Pharma News [online]. 2015 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z:
http://www.pharmanews.cz/clanek/endometri-za/
NĚMEC, Martin. Endometrióza. In: Lékarna [rozhlasový pořad]. Český Rozhlas - Ostrava, 14. 3. 2018, 3:15.
FANTA, Michael. Endometrióza. In: Ordinace [rozhlasový pořad]. Český Rozhlas - Region, 4. 2. 2007, 1:00.

Fotogalerie

foto

Zeptejte se

				
								

Chcete-li publikovat dotaz svým jménem a dostat ode mě upozornění emailem,
registrujte se, nebo se přihlašte prosím